Syyskokous hyväksyi 25.11.2009 kokouksessa toimintasuunnitelman ja talousarvion, sekä valitsi johtokunnan vuodelle 2010

Toiminnan vahva kasvu tuli syyskokouksen keskustelussa vahvasti esille toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2010 hyväksyttäessä.

Jäsenmäärän vahva nousu jatkui v.2009, sen noustessa loppuvuoden kuluessa n.700 jäseneen on osoittamaan perusseuratyön vahvaa ja tärkeää asemaa toiminta-alueellamme, Itä-Hakkilassa ja sen lähiympäristössä, toteaa puheenjohtajaksi v.2010 valittu Harry Seidler.

Toiminnan kulmakivinä tulee jatkumaan edelleen matalan kynnyksen tie seuratoimintaan mukaan, sekä mahhdollisuus harrastaa liikuntaa, niin kuntoilu, kuin kilpailutoiminnassa mahdollisimman edullisesti, mutta kuitenkin laadukkaassa ohjauksessa, johon liittyen panostamme seuratoiminnassa edelleen vahvasti koulutusmahdollisuuteen kaikissa toiminnan eri alueilla, toteaa Seidler.

Kehittämistiimi yhteistyössä johtokunnan kanssa jatkaa olosuhteiden parantamiseen tähtäävää työtä, jossa pääkohteena on Itä-Hakkilan kentän ja sen ympäristön turvaaminen ja samalla laadun parantaminen, ottaen huomioon myös tärkeän yhteiskumppanimme Itä-Hakkilan koulun liikunnan kehittämiseen liittyvät ajatukset, jotta ala-asteen koululaisille pystytään turvaamaan turvallinen harrasteympäristö.

Vuoden 2010 johtokunta:

Puheenjohtaja, Harry Seidler

Varapuheenjohtaja, Mirka Järnefelt

Sihteeri, Leena Munde

Taloudenhoitaja, Sanna Pulkkinen

Jäsen, Heli Heikura

Jäsen, Pia Hirvonen

Jäsen, Virve Obolgogiani

Jäsen, Matti Pietarinen