Itä-Hakkilan kilvan puheenjohtaja Harry Seidler on valittu vuoden seuratoimijaksi 2008.

Työväen Urheiluliiton perinteisellä Aprilliristeilyllä palkittiin Gaala-tilaisuudessa jälleen ansioituneita seuratyöntekijöitä. Kilvan puheenjohtajalle myönnettiin palkinto hyvästä ja turvallisesta seuratyöstä, joissa esiin nousivat lasten ja nuorten liikunnan, sekä kehitysvammaisten liikunnan parissa tehty työ ja seuratoiminnan turvallisuusasioista huolehtiminen. Itä-Hakkilan kilvan pitkäjänteinen työ seuratoiminnan kehittämistyössä on innostanut toimintaan mukaan runsaasti uusia harrastajia ja ohjaajia eri lajeihin. Harry Seidler toimii myösTUL:n nuoriso- ja urheiluvaliokunnassa, jossa kehitetään vahvasti, niin kilpailu, harraste, kuin leiritoimintaakin, joissa kaikissa turvallisuusasiat ovat myös merkittävästi esillä. Palkinnosta puheenjohtaja mainitsee, että tämä merkittävä huomionosoitus vuoden seuratoimijaksi kuuluu koko seuralle, sillä hyvän työn perustana on aina vahva seura ja seuratyöntekijät, jotka antavat vahvan kehittämispohjan kehittyvälle seuratyölle.