Seuramme järjestää Jp-joukkueidemme valmentajille, apuvalmentajille ja huoltajille Vammat Veks koulutuksen…

joka on jatkoa Nuorten liiketaitoharjoittelu koulutukselle La. 9.5 klo.10 – 13.30 Itä-Hakkilan koululla Koulutuksen järjestävät Suomen Valmentajat.

Hei,

seuramme järjestää jp-joukkueidemme valmentajille, apuvalmentajille ja huoltajille  vammat veks koulutuksen joka on jatkoa Nuorten liiketaitoharjoittelu koulutukselle.

Koulutukset järjestävät Suomen Valmentajat, Yhtenä vetäjänä Erik Piispa.

Koulutuksiin voit käydä ilmoittautumassa alla olevan linkin kautta. Joukkueille on varattu 2 paikkaa, mahdollisista lisäpaikoista voit kysellä allekirjoittaneelta

Terveisin,

Riina Kottila

I-Hk seurakoordinaattori

 

Vammat Veks Koulutus 2

Urheiluvammatutkimukset ovat tuoneet viime vuosina paljon uutta tietoa vammojen ehkäisy mahdollisuuksista. Vammojen ehkäisy lähtee liikkeelle riskitekijöiden ja syntymekanismien tuntemisesta. Monet vammat, etenkin polvi-, nilkka- ja selkävammat, uusiutuvat herkästi. Tästä syystä vammojen ennalta ehkäisy olisi erittäin tärkeää jo lapsuus- ja nuoruusvuosien liikuntaharrastusten parissa. Tässä koulutuksessa keskitytään erityisesti polvivammoihin.

Valmentajalla on erittäin ratkaiseva rooli urheiluvammojen ehkäisyssä. Valmentajan vastuulla on tunnistaa ja ennakoida urheilusta, ympäristöstä ja urheilijan yksilöllisistä ominaisuuksista esille nousevia riskejä ja puuttua niihin ajoissa.

Systemaattinen liikuntavammojen ehkäisy lisää terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä urheilu-uralle sekä luo vankempaa pohjaa elinikäiselle liikunta-aktiivisuudelleja -myönteisyydelle.

 

Vammat Veks koulutuksen sisältö koostuu seuraavista pääkohdista:

Teoriaosuus 75 min

  • Tavoitteena terve urheilija. Miten urheilijan jokapäiväinen tekeminen vaikuttaa loukkaantumisriskiin ?
  • Mikä on valmentajan rooli ja vastuu ?
  • Miksi liikuntavammoja syntyy? Tunnista riskit
  • Vamma-analyysija sopivien toimenpiteiden valinta
  • Liikehallinnan arviointia
  • Näyttöön perustuva urheiluvammojen ehkäisy
  • Esimerkkejä vammoja ennalta ehkäisevästä harjoittelusta

 

Käytännön harjoitus  90 min

Liikehallinnan arviointi ja tukiliikkeet puutteellisen hallinnan kehittämiseksi Nuorten Liiketaitoharjoittelusta työkaluja liikkeen- ja kehonhallinnan parantamiseksi