TUL hallitus on nimennyt valiokuntien jäsenet kokouksessaan 25.9 Helsingissä

TUL:n hallituksen jäsen Harry Seidler Itä-Hakkilan kilvasta on valittu Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajaksi liittohallituskaudelle 2019-2022.

Valiokunnan työskentelyn kivijalkana toimii ajatus;

TUL:n toiminnan keskeinen tavoite on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. Mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on jokaisen perusoikeus sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, varallisuudesta tai etnisestä taustasta riippumatta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen liikuntakulttuurin kentillä on edelleen iso haaste, ja TUL haluaa omalta osaltaan olla luomassa yhdenvertaisempaa liikuntakulttuuria sekä omissa jäsenseuroissamme että laajemmin yhteiskunnassa.