Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 20.11 ja johtokuntaan vuodelle 2015 valittiin seuraavat henkilöt.

Puheenjohta, Harry Seidler

Varapuheenjohtaja, Mirka Järnefelt

Sihteeri, Heli Kivelä

Taloudenhoitaja, Heli Heikura

Johtkunnan jäsenet:

Inka Laurin

Minna Stjernberg

Jukka Ojala

 

Jaostot nimettiin ja niiden tarkemmat henkilövalinnat suoritetaan tammikuussa 2015