Itä-Hakkilan koululla (Koulutie 8, 01260 Vantaa)

Käsiteltävät asiat

Seuran sääntöjen 6 § mukaiset asiat:

1        Vuoden 2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio

2        Vahvistetaan liittymismaksu ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2007

3        Valitaan johtokunnan jäsenet

4        Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

5        Päätetään jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet

6        Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin

7        Muut asiat

Kahvitarjoilu

TERVETULOA!

ITÄ-HAKKILAN KILPA ry
Johtokunta