Palkat ja matkakustannukset

Palkat ja matkakustannukset koskevat joukkueita, jotka sovitusti maksavat valmentajilleen joko palkaa tai matkakorvauksia.

i

Valmentaja sopimus 2019.docx

i

Ohje valmentajasopimuksen tekemiseen 2019.docx

Palkanmaksu ohjeet joukkueille

Joukkueille jotka maksavat valmentajilleen/ohjaajilleen palkkaa, on palkanmaksua varten käytettävä alla olevaa lomaketta ja voimassa oleva sopimus valmentajan kanssa.

Lomake täytetään ja lähetetään verokortin kera seurakoordinaattorille sähköpostiin riinakottila.ihk@gmail.com

Viestissä tulee olla joukkueen rahastonhoitajan kuittaus asiasta. Riina toimittaa kuitatut tiedot seuran talousvastaavalle Heli Heikuralle, joka taas toimittaa tiedot tilitoimistoon.

Suositus palkkojen maksamisessa on 3kk välein. Seura hoitaa verotuksen, sosiaalikulut ja palkanmaksun palkansaajalle ja jatkolaskuttaa sitten joukkuetta. Jatkolaskutuksen lähettää tilitoimisto.

Matkakustannusten korvaukset

Henkilö jolle sovitusti maksetaan matkakorvauksia, tulee täyttää alla oleva lomake ja lähettää se Riinalle riinakottila.ihk@gmail.com

 

Kulkuneuvo auto Korvauksen enimmäismäärä

43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

  • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
  • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

 

 

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 42
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla 19
– yli 6 tunnilla 42
i

palkkalomake I-HK.docx

Palkkalomake I-HK

i

Matkalasku malli uusin.xlsx

Matkalasku malli

i

Matkakuluista.pdf

Toimintaamme tukemassa: