Seuramme jalkapalloilijoiden jäsenmäärä on kiitettävästi kasvanut viime aikoina.

Tästä johtuen jatkamme vahvaa kehittämistoimintaa ja seuraavana toimenpiteenä johtokunta nimittää uuden jalkapallojaoston. Jalkapallojaosto tulee toimimaan uudelta pohjalta vastaten jalkapallotoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Jaostolla tulee olemaan myös budjettivastuu jalkapallotoiminnasta ja jalkapallotoiminnan kehittämistä ohjaa pääsääntöisesti taloudellinen omavaraisuus. Jalkapallojaosto aloittaa talouden suunnittelun puhtaalta pöydältä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä että alkuvuodesta ei joukkueille makseta tukia esimerkiksi erotuomaritoiminnastasarjamaksuista tai ulkomaille suuntautuvasta toiminnasta, vaan suunnittelu- ja taloudelliset resurssit suunnataan pääsääntöisesti jalkapallotoiminnan kehittämiseen. Jalkapallojaoston yksi päätarkoitus on tukea joukkueiden toimintaa ja sitä kehittääkseen jaosto hakee uusia kestäviä tapoja. Jaostoon ja johtokuntaan saa -ja pitää olla jatkossakin yhteydessä vaikka vanhat toimintamallit eivät ainakaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla olisikaan toiminnassa. Jaosto myös ottaa mielellään vastaan ideoita jalkapallotoimintamme kehittämiseen.

Jalkapallojaosto tulee koostumaan 4-5 henkilöstä ja johtokunta pyytää halukkaita ilmoittautumaan (mirka.jarnefelt@kolumbus.fi) jalkapallojaostoon. Johtokunta nimittää jalkapallojaoston vuodeksi kerrallaan. Halukkaista valitaan alkuvaiheen kehittämiseen tarkoituksenmukainen, aktiivinen ja monipuolinen ryhmä kehittämään jalkapallotoimintaamme ja sen periaatteita.

Jos olet kiinnostunut jalkapallojaoston toiminnasta, lähetä minulle sähköpostia asiasta viimeistään 26.1. Aikaisempaa kokemusta jalkapallojaoston tms toiminnasta ei edellytetä mutta, lajituntemusta olisi hyvä olla. Jalkapallojaosto tulee kokoontumaan fyysisesti kerran kuukaudessa ilta-aikaan, pari tuntia kerrallaan.

Mirka Järnefelt
I-HK:n varapj.

puh. 040-125 8535