Valtioneuvosto on alkanut purkaa koronaviruksesta johtuvia rajoituksia, jonka myötä myös I-HK:lla on ollut mahdollista aloittaa toimenpiteet liikuntatoiminnan uudelleen käynnistämiseksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että toukokuun aikana jatkuvat lähes kaikkien ryhmien ja joukkueiden toiminnat. Jaostot tiedottavat aikatauluista ja säännöistä tarkemmin ryhmiä ja joukkueita. Toiminta voidaan aloittaa vain ulkotiloissa – ei halleissa eikä koulujen saleissa. Ulkoliikuntapaikkoja voidaan käyttää ohjattuun ja valvottuun harjoitustoimintaan. Valtioneuvoston 4.5.2020 tekemien päätösten ja Suomen Palloliiton 5.5.2020 julkaisemien ohjeiden perusteella harjoittelu voidaan aloittaa 10 hengen ryhmässä. Nykyinen 10 henkilön kokoontumisrajoitus on laajenemassa enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen. Liikuntaharjoitukset on toteutettava lähikontakteja välttäen ja esimerkiksi 5.5.-13.5.2020 aikana on huomioitava, että henkilöiden väliset etäisyydet säilyvät vähintään kahdessa (2) metrissä koko tapahtuman ajan.

On mahdollista että tilanteet vaihtelevat nopeastikin joten seuraamme tiiviisti tilannetta ja tiedotamme välittömästi tarvittaessa.

Harjoittelussa noudatamme jalkapallotoiminnan yhteydessä SPL:n ohjeistusta ja muissa lajeissamme samaa ohjeistusta soveltaen siten, että turvallisuus on ensisijainen asia.
Linkki ohjeistukseen https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/pienryhmaharjoittelulinjaukset_200505_verkko.pdf

Lisätietoja:
Itä-Hakkilan Kilvan puheenjohtaja Mirka Järnefelt (mirka.jarnefelt*kolumbus.fi) puh. 040 125 8535
Jalkapallojaosto: Hanna Tapio (hanna.tapio*kolumbus.fi)
Kuntoliikuntajaosto: Heli Heikura (heikuraheli78*gmail.com), puh. 040 7363 821
Lastenliikuntajaosto: Inka Kaunisto (inka.kaunisto*gmail.com)