Itä-Hakkilan Kilpa ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 14.3.2016 klo 19.00 seuran toimistolla,

Kolohongan liikekeskuksessa, Itäinen Valkoisenlähteentie 19 B, 01260 Vantaa. Kokouksessa käsitellään alla esitellyt sääntömääräiset asiat sekä lentopallon lajimaksun korotus 40 €:sta 75 €:een.

Tällä korotuksella päästään kattamaan lajista aiheutuvat kustannukset ja saattamaan lentopallon lajimaksu muiden kuntoliikuntaryhmien tasolle.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3) esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

4) esitellään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;

8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä

9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

 

Tervetuloa!

Terveisin

Itä-Hakkilan Kilvan johtokunta