Kilvalle myönnetty tukisumma tullaan kohdistamaan lajien ohjaajille, joiden ikä on 40+

Toiminnan painopiste terveyttä edistävä liikuntatapahtuma ja mukava yhdessäolo. KKI-ohjelma on toiminut jo vuodesta 1995 opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on auttaa yli 40-vuotiaita työikäisiä ja ikääntyneitä säännöllisen liikuntaharrastuksen alkuun, lisätä heidän arkista liikkumistaan sekä luoda pysyviä liikuntapalveluita työikäisten ja ikääntyneiden lähipiiriin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön LIKES-tutkimuskeskus.