Julkaisun markkinointivaihe on hyvässä vauhdissa ja julkaisu valmistuu toukokuun puolivälin aikoihin ja jakelu tehdään jälleen toiminta-alueemme ja lähiympäristön alueella. Julkaisuun tulee laaja kuvaelma seuran toiminnasta.