Itä-Hakkilan Kilvan tekonurmihanke hyvässä vauhdissa

Itä-Hakkilan Kilpa ja Vantaan kaupunki ovat allekirjoittaneet maanvuokrasopimuksen 1.10.2010 Itä-Hakkilan kentän osa-alueelle tulevaa tekonurmikenttää varten.

Sopimuksen myötä  Kilvan toiminta saa kauan odotetun vahvan olosuhdeparannustyön liikkeelle kentällä, jonka mahdollistaa seuran ja Vantaan kaupungin välinen pitkäjänteinen ja vahva yhteistyö.

Tämä on suuri yhteiskuntateko  seuralta myös kaupungin suuntaan, jossa seura haluaa kehittää liikuntaolosuhteita  Itä-Hakkilan kilvan jäsenistölle, sekä luoda myös alueen koululaisille ja päiväkotilapsillekin viihtyisä ja turvallinen toimintaympäristö omalla toiminta-alueellamme, toteaa puheenjohtaja Harry Seidler.

Hankkeen rahoituspohjana tulee hankkeessa olemaan suurelta osin seuran omaa pääomaa, sekä tämän lisäksi ELY:n myöntämä valtionavustus ja Palloliiton puoltama UEFA:n Hatrick-tukiraha.

Vantaan kaupunki rakentaa aitauksen maavuokrasopimuksessa olevan sopimusalueen ympärille keväällä 2011, mutta avustavat maapohjatyöt saadaan jo liikkeelle lokakuussa 2010 tilapäisaitauksen voimin ja keväällä työt jatkuvat  keväällä 2011 olosuhteiden salliessa.

Hankkeen aikataulutus etenee siten, että tekonurmi-alusta on käytössä 15.4.2011

Seuran jäsenistölle ja kentän lähinaapurustolle tullaan järjestämään infotilaisuus kevään 2011 aikana.