Kesäkuun leiriviikoille olemme saanet Brita Maria Renlundin muistosäätiöltä avustusta. BRM-säätiö tukee lasten ja nuorten hyvinvointia. Säätiön perustehtävä on ehkäistä lapsiköyhyyttä ja syrjäytymistä. Kiitämme säätiötä tuesta!

Ohjeistamme joukkueidenjohtajat leiri-ilmoittautumisista, jotta avustus kohdistuu oikein ja leiriviikoille voi osallistua ne lapset, joilla se taloudellisesti muuten olisi hankalaa.

https://bmr.fi/fi/start/