Seuraväki kokoontui kehityspäivässä pohtimaan nykytilaa ja luomaan uusia ideoita ja visioita tuleville vuosille 20.9 kolohongan nuorisotilassa. Ryhmätyöt tuottivat jälleen hyvää materiaalia ja kehittämiskohteita laadukkaan toiminnan turvaamiseksi.