Vantaan TUL:n Seurojen Tuki ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2006 on valittu Harry Seidler, joka toimi vuosina 2004-2005 yhdistyksen varapuheenjohtajana. Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on hoitaa TUL.n seurojen edunvalvontatehtäviä ja toimia yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa.