Tiedote liikunnan palvelualueen tilojen käyttäjille 18.8.2021

 

Aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt 12.8.2021 uuden päätöksen tiloissa järjestettävän toiminnan rajoitteista, jotka astuvat voimaan 20.8.2021

Toimintaa voidaan jatkaa 20.8.2021 alkaen rajoitetusti edellyttäen, että AVI:n antamat määräykset toiminnassa toteutuvat.
AVI:n tiedote 12.8.2021: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915796
AVI:n tiedote 13.8.2021: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915924
AVI:n tiedote 18.8.2021: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69916194

Ennen toiminnan aloittamista toiminnan järjestäjän on lähetettävä päivitetty (AVI:n 20.8. voimaan tulevien määräysten mukaisesti) terveysturvallisuussuunnitelma
sähköpostilla liikuntatilavaraukset@vantaa.fi. Suunnitelmassa on kuvattava, miten toiminnassa vältetään lähikontakteja ja miten ryhmän koko on suhteutettu
käytettävään tilaan.

Terveysturvallisuussuunnitelma on ladattavissa https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/urheiluseuroille

Toiminta kaupungin tiloissa 20.8.–12.9.2021

Kaikenikäisten toiminta kuten harjoitukset, kilpailut, ottelut sisä- ja ulkoliikuntatiloissa,
sekä esimerkiksi yhtiökokoukset, soitonopetukset ja kerhot, voivat jatkua myös 20.8.– 12.9.2021.

Toiminnassa tulee ottaa huomioon seuraavaa:

• toiminnan järjestäjän tulee suunnitella toiminta ja henkilömäärä siten, että käytössä olevassa tilassa osallistujien on tosiallisesti mahdollista välttää
lähikontakti toisiinsa
• sisätiloissa osallistujilla tulee olla mahdollisuus pitää kahden metrin etäisyys toisiinsa ja välttää fyysistä kontaktia toisiinsa
• ulkotiloissa osallistujilla tulee olla mahdollisuus välttää fyysistä kontaktia toisiinsa
• pukuhuoneiden ja oleskelutilojen käyttö tulee rajata vain välttämättömimpään
• vanhempien, saattajien ja yleisön läsnäoloa harjoituksissa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää
• mikäli kilpailuihin tai otteluihin otetaan yleisöä, noudatetaan AVI:n antamia määräyksiä jotka koskevat yleisötapahtumia
• suosituksena on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uuden päätöksen myötä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu

  • sisätiloissa enintään 25 henkilöä ja
  • alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Tämä edellyttää, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä määräyksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä
kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Yhteisyleisömääristä voi poiketa eriyttämisjärjestelyin:

  • tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita
  • tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille sisätiloissa enintään 25 ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin
  • ja niissä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa

Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset
tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta. Lohkot voivat käyttää samoja palveluja, jos niiden käyttö voidaan porrastaa ja pintojen puhdistuksesta
huolehditaan lohkojen välillä asianmukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 31.5.2021

Käyttövuorojen peruminen

Mikäli toiminnan järjestäjä ei voi järjestää toimintaa terveysturvallisesti, käyttövuorot voi perua alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien osalta vuorojen peruminen tulee tehdä Timmin varauskalenterin kautta. Peruminen on mahdollista 12.9.2021 asti vielä samana
päivänä kuin varaus on, kuitenkin viimeistään ennen varauksen alkua.

Liikunnan palvelualueen tilojen (jalkapallohallit, jäähallit, uimahallit, liikuntahallit, kalliosuojien liikuntatilat jne.) vuorojen perumisesta tulee lähettää viesti
sähköpostiosoitteeseen liikuntatilavaraukset@vantaa.fi ennen varauksen alkua.

Käyttövuoro voidaan perua liikunnan palvelualueen toimesta, mikäli annettuja ohjeita ei noudateta.

Terveisin,

Vantaan kaupunki / liikunnan palvelualue